تخفیف های روز

Denreel DR-20 Wireless Headphone هدفون بی سیم دنریل

۴۴۹,۰۰۰ تومان ۳۳۰,۰۰۰ تومان

Denreel F808 Bone-guided Headphone هدفون هدایت استخوانی دنریل

۴۴۵,۰۰۰ تومان ۳۵۰,۰۰۰ تومان

Denreel H528 Bone-guided Headphone هدفون هدایت استخوانی دنریل

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

Denreel K08 Bone-guided Headphone هدفون هدایت استخوانی دنریل

۴۹۹,۰۰۰ تومان ۳۵۰,۰۰۰ تومان

DT88 Pro Smart watch ساعت هوشمند

۹۵۰,۰۰۰ تومان ۸۶۰,۰۰۰ تومان

Edifier TWS2 Wireless Headphone هدفون بی سیم ادیفایر

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

Hoco BS28 Blutouth speaker اسپیکر بی سیم هوکو

۴۹۰,۰۰۰ تومان ۳۶۷,۵۰۰ تومان

ijoier micro SDHC UHS-1 U1 16GB with USB Adapter کارت حافظه

۸۸,۰۰۰ تومان ۷۲,۰۰۰ تومان

L12 Smart Watch ساعت هوشمند

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۹۰۰,۰۰۰ تومان

M2 Smart watch ساعت هوشمند

۹۹۹,۰۰۰ تومان ۹۵۰,۰۰۰ تومان

MI5 Pro Smart watch ساعت هوشمند

۷۹۰,۰۰۰ تومان ۵۰۰,۰۰۰ تومان

migo Smart Watch ساعت هوشمند

۹۵۰,۰۰۰ تومان ۶۹۰,۰۰۰ تومان